gövhər

gövhər
is. <fars.>
1. Qiymətli daş, cavahir. Yerə düşməklə gövhər qiymətdən düşməz. (Ata. sözü). Gövhər də çatlayıb üzülər tamam; Sərrafdan almasa düz qiymətini. . . B. V.. // məc. Parıldayan, işıq mənbəyi olan şeyə təşbeh. Qara neftim, qara neftim; Bu yerin cövhərisən; Əzəl başdan ellərimin; Nur saçan gövhərisən. M. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • gövhər — f. 1) cavahir, inci, daş qaş; 2) bir işin əsli, mayası, gövhəri. Gövhəri qəltan iridənəli yuvarlaq inci; gövhəri laməkan konkret yeri olmayan məkansız inci; gövhəri şahvar çox iridənəli şahanə inci; gövhəriyekta tayı olmayan inci …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhəri — f. gövhər satan, daş qaş alveri edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərbar — f. 1) gövhər yağdıran, cavahir saçan; 2) m. çox yaxşı, ürəyəyatan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərfişan — f. bax: gövhərəngiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərfəşan — f. bax: gövhərfişan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərnisar — ə. və f. inci saçan, gözəl danışan (natiq haqqında); söz gövhəri səpən, gözəl yazan (şair haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərparə — f. gövhər parçası …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərpaş — f. gövhər saçan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərriz — f. gövhər tökən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövhərəngiz — f. bax: gövhərnisar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”